Behandelmethoden

Traditionele Chinese GeneeswijzenDe bedoeling van het leven is te komen tot een zo volledig mogelijke ontplooiing van Lichaam en Geest, binnen en met de wereld om ons heen.

Welzijn wordt gedragen door preventie. De oude meesters noemden dat het “sparen en bewaren van de 3 schatten.” Dit is ten eerste datgene wat we geërfd hebben van onze ouders, ten tweede onze dagelijkse energie, ten derde ons bewustzijn.

De drie schatten worden onderhouden door goede voeding, goede ademhaling, sociale uitwisseling, voldoende beweging, voldoende rust en zelfreflectie. Hierdoor zijn we in staat te functioneren met respect en liefde voor onszelf en alles om ons heen. Onze wereld beschermen en voeden we daarbij. Ieder mens heeft dit van nature in zich. We zijn alleen heel ver van deze mens af komen te staan.

Onderwijs en voorlichting helpen mee om deze kennis over te dragen.

Mensen die willen genezen, kunnen dit alleen door zelfreflectie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Je moet dus een bewuste keuze maken voor de wereld van de drie schatten.

Waar komt het vandaan?
Acupunctuur is al ruim 5000 jaar een van de vijf onderdelen van de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM). Met acupunctuur kunnen we niet alleen het lichaam weer in balans brengen of klachten verlichten, we kunnen deze ook voorkómen. De specifieke en individuele behandeling beschouwt de mens altijd als geheel in samenhang met zijn omgeving, achtergrond, leefomstandigheden, etc. Deze aanpak verschilt van de westerse behandelwijze die zich in eerste instantie meer richt op de symptoombestrijding. Acupunctuur vergroot de eigen weerstand tegen ziekten, vermindert pijn en kan diep inwerken op zowel uw lichamelijke als geestelijke toestand. Om deze toestand goed te kunnen beoordelen zal ik altijd uw tong bekijken en uw pols voelen. Dit verschaft mij de juiste informatie op dat moment. Bij een eventueel vervolgconsult zal dit ook steeds worden bekeken, om de behandeling af te stemmen en aan te passen.

 

Hoe werkt het?
De westerse geneeskunde gaat er vanuit dat communicatie van het gehele lichaam alleen via het zenuwstelsel plaatsvindt. Volgens de TCM bestaat er nog een ander systeem, dat als een soort elektrisch netwerk functioneert. Het staat bekend als de meridianen. Deze meridianen lopen onzichtbaar door en over het gehele lichaam. De energie die hierin stroomt is Qi. Door problemen in deze energiestroom kunnen er ziektes ontstaan. Met behulp van acupunctuur kan men de Qi weer doen stromen, en dus de balans herstellen. Er bestaan tal van meridianen, waarvan 12 hoofdmeridianen die verbonden zijn met een van de orgaansystemen van ons lichaam. Ze lopen symmetrisch links en rechts door ons lichaam en vormen zo samen een energetisch netwerk. Hierop liggen de acupunctuurpunten waarin de therapeut naalden prikt. Door het prikken en het manipuleren van de naald, kan de energie in de meridiaan worden gemanipuleerd. Elk van deze punten staat namelijk in contact met een orgaan of met een bepaalde lichaamsfunctie. Zo zijn er punten die pijnstillend kunnen werken doordat bij het prikken stoffen in de hersenen worden vrijgemaakt (de zogenaamde endorfines), die dezelfde werking hebben als pijnstillers. Dit klinkt nu allemaal wel aardig, maar het prikken met naalden blijft voor de meeste mensen een akelig en eng idee. Het prikken gebeurt met heel dunne en buigzame wegwerpnaalden, waardoor het prikken zelf ook nauwelijks pijnlijk is. Nadat de naald is gezet zult u eventjes een tinteling voelen, die ontstaat wanneer de energie in de meridiaan versterkt of verzwakt wordt. De lengte van de behandeling hangt af van uw klacht. Er kan ook gebruik worden gemaakt van verblijfsnaaldjes die zelfs een week kunnen blijven zitten.

Lees meer over acupunctuur bij Long-Covid

 

Bij welke klachten?
De Wereld gezondheid organisatie (WHO) van de Verenigde Naties beschrijft meer dan vijftig aandoeningen waarbij acupunctuur kan helpen. Daaronder vallen vele soorten pijn, maar ook allerlei andere soorten klachten. Hieronder volgt een overzicht van aandoeningen waarmee u in mijn praktijk terecht kunt.Acupunctuur

 • Aangezichtspijnen
 • Allergieën
 • Aambeien
 • Acne
 • Blaasontstekingen
 • Blessures
 • Bijholteontstekingen
 • Buikpijn
 • Diarree
 • Gewrichtsklachten
 • Hoesten
 • Hoge bloeddruk
 • Hoofdpijnen
 • Hooikoorts
 • Huidklachten
 • Irritaties
 • Lage rugklachten
 • Menstruatieklachten
 • Maag-Darmklachten
 • Nek-Schouderklachten
 • Nervositeit
 • Oorklachten
 • Overgangsklachten
 • Pijnbestrijding
 • Slapeloosheid
 • Stress
 • Tennisarm
 • Vermoeidheid
 • Verslavingen

 

Waar komt het vandaan?
Alhoewel de benaming ooracupunctuur voor deze behandelmethode strikt gezien niet geheel juist is, geeft zij wel de kern van de therapie weer. Het principe van de ooracupunctuur is het herstellen en genezen met de oorschelp als werkterrein. Medisch spreekt men van auriculotherapie (auricula=oor, therapie=behandeling).

Ooracupunctuur is een moderne ontwikkeling binnen de van oorsprong Chinese acupunctuur. Dr. Paul Nogier, een Franse arts, was de eerste die een uitgebreide studie heeft gedaan naar de verbanden tussen aandoeningen, organen, gewrichten, hormonen of zenuwen en de gevoeligheid van bepaalde punten op het oor. De ooracupunctuur dankt zijn populariteit aan de snelle en soms spectaculaire resultaten. Op de oorschelp kunnen ongeveer 360 reflexzones worden vastgesteld. Ieder orgaan of gewricht staat in verbinding met één of meer van deze reflexzones in de oorschelp.

 

Hoe werkt het?
Voor de ooracupunctuur worden naaldjes gebruikt die 20 tot 30 minuten blijven zitten, maar soms ook massage en elektrische stimulatie. Als een behandeling wat langere tijd vraagt kan ervoor gekozen worden om verblijfsnaaldjes te plaatsen. Die blijven dan een tijdje zitten achter een kleine pleister. Men kan het betreffende punt zelf stimuleren door af en toe wat druk op het naaldje uit te oefenen. Behandelingen met ooracupunctuur vinden meestal plaats in periodes van drie tot zes weken, waarin wekelijks een behandeling plaats vindt.Ooracupunctuur

 

Bij welke Klachten?

 • Afvallen
 • Chronische Gewrichtspijn
 • Maag en Darmklachten
 • Menstruatieproblemen
 • Nek en Schouderklachten
 • Overgangsklachten
 • Slapeloosheid
 • Stress
 • Verslaving

"When Qi is quiet the uterus is closed. When Qi is in motion, it is opened. But this opportunity is as limited as a blink of an eye.”

Zhang Jing Yue (1518-1639)

 

Fertiliteit
De behandeling van onvruchtbaarheid heeft binnen de Chinese Geneeskunde een lange geschiedenis. Klassieke teksten, die behandeling van onvruchtbaarheid beschrijven, gaan terug naar 200 BC. Omdat de ontwikkelingen in de Chinese Geneeskunde ook niet stil blijven staan, is de hedendaagse behandeling van onvruchtbaarheid volledig geïntegreerd en aangepast aan de reguliere behandelingen op het gebied van fertiliteit.

 

Een gebalanceerde cyclus
Middels acupunctuur, kruiden en voedingsadviezen kan de hormonale cyclus worden gereguleerd. Een optimale cyclus weerspiegelt een gebalanceerde hormoonhuishouding.

Wanneer er sprake is er dan sprake van een normale cyclus ? Een gebalanceerde cyclus is pijnvrij, regelmatig en duurt 28-29 dagen. Er is sprake van een goede zuurgraad in de baarmoedermond. En enkele dagen voor de ovulatie is er vruchtbaar slijm aanwezig. Dit speelt een belangrijke rol speelt bij de voeding en transport van de spermacellen. De ovulatie vindt plaats rond de 13e tot de 15e dag omdat dit het optimale moment is in de ontwikkeling is van de eicel.

We weten dat het genetische materiaal van de eicellen wordt vastgelegd in het embryonale stadium van de vrouw. Maar de rijping van de eicel vind plaats onder invloed van de hormonale balans tijdens de cyclus. De acupunctuur heeft invloed op deze balans en op de doorbloeding van de follikels die de eicel moeten voeden. Ook heeft de behandeling als doel de dikte en de kwaliteit van het baarmoederslijmvlies te bevorderen en de doorbloeding daarvan te verbeteren, dit komt omdat de behandeling de functie van het gele lichaam bevordert en daarmee de productie van progesteron. Daarnaast is een goede afscheiding van het menstruatiebloed een voorwaarde voor het opbouwen van het baarmoederslijmvlies in de volgende cyclus.

 

Effecten van acupunctuur op een rijtje

 • Normaliseert de hormonale cyclus
 • Optimaliseert de zuurgraad in de baarmoedermond
 • Bevordert van de aanwezigheid van vruchtbaar slijm
 • Optimaliseert van de tijd van ovulatie
 • Stabiliseert de folliculaire fase
 • Bevordert rijping van de eicel
 • Zorgt voor goede opbouw en doorbloeding van baarmoederslijmvlies

 

De behandeling
De behandeling begint met een uitgebreide inventarisatie van eventuele klachten omtrent de cyclus en menstruatie. Hierbij worden ook de reguliere onderzoeksresultaten in beschouwing genomen. Naast de pols, tong en buikdiagnostiek wordt gehele cyclus ook in kaart gebracht middels de basale temperatuurcurve. Deze curve geeft veel informatie over de hormoonhuishouding gedurende de cyclus. Dit kun je makkelijk bijhouden middels een app

De behandelduur is geheel afhankelijk van de oorzaak van de vruchtbaarheids problemen. In het algemeen wordt er van uitgegaan dat er minimaal 3 cycli voor nodig zijn om de hormoonhuishouding weer in balans te brengen.

 

Acupunctuur vergroot de kans op zwangerschap bij IVF
Er zijn duidelijke wetenschappelijke aanwijzingen dat behandeling middels acupunctuur en Chinese kruiden de kans op succes bij IVF verhoogt.

Wetenschappers van het Christian Lauritzen Instituut in Duitsland hebben in 2002 een onderzoek gepubliceerd waaraan 160 vrouwen deelnamen. Eén groep bestond uit vrouwen die behandeld werden met acupunctuur voor de terugplaatsing. De controlegroep betond uit vrouwen die alleen een terugplaatsing kregen. Van de vrouwen uit de controlegroep resulteerde 26,3% in een zwangerschap. Van de acupunctuurgroep werd 42,5% zwanger.

(bron: Fertility and Sterility April 2002)

Een ander onderzoek laat een verbetering zien van de kwaliteit van het sperma en een verhoging van het fertilisatie percentage zien.

(bron: Influence of acupuncture on idiopathic male infertility in assisted reproductive technology, Zhang M, Paulus WE)

Het aantal pogingen IVF( in vitro fertilisation) of ICSI ( intra cytoplasmatic sperm injection) wordt maar een beperkt aantal pogingen vergoedt. Om de kansen op zwangerschap te vergroten kan er gekozen worden voor ondersteuning middels acupunctuur. Ook kan de behandeling ondersteund worden met Chinese kruiden. De acupunctuurbehandeling kan ook worden toegepast bij ondersteuning van KI, IUI, en ICSI

 

Wat zijn de effecten van de acupunctuur

 • Rustgevend effect. Spanning leidt tot een hormonale dysbalans en contracties van eileiders en baarmoeder.
 • Stabilisering endocrien systeem. De hormonale balans wordt gereguleerd.
 • Vermindering van baarmoedercontracties. Baarmoedercontracties die normaal optreden tijdens het implanteren van het embryo worden verminderd, waardoor de kans op succes groter wordt. De Bloeddoorstroming van de baarmoeder verbeterd.

Het is raadzaam om de behandeling minimaal 3 menstruatiecycli van te voren te starten. Na een intake gesprek en een onderzoek wordt de behandeling gestart. In sommige gevallen is het nodig om zowel man als vrouw in deze fase te behandelen. De doelstelling van de behandeling is erop gericht om de voorwaarden om zwanger te worden te verbeteren.

 

Acupunctuur en Menopauze
Veel voorkomende (pre)menopauze problemen zijn: opvliegers, nachtelijk zweten, onregelmatige en/ of meer hevige menstruatie, hartkloppingen, stemmingswisselingen, vaginale droogte, verlaagd libido, vergeetachtigheid, vermoeidheid, gejaagd voelen, hoofdpijn en duizeligheid.

Let wel: de menopauze is géén ziekte, maar een ‘overgangsperiode’ van vruchtbaarheid naar onvruchtbaarheid in het leven van de vrouw. Wel is het belangrijk deze (overgangs)periode, welke uiteenlopend van 1 tot 10 jaar kan duren zo goed mogelijk door te komen. Hierdoor kan het lichaam zich ook na de menopauze beter herstellen en kunnen eventuele postmenopauze kwaaltjes en andere problemen voorkomen worden.

Middels een natuurlijke benadering welke doorgaans bestaat uit acupunctuur en/ of Chinese kruiden, Tui-na (Chinese massage), voedingsadvies en eventuele persoonlijke levensstijl suggesties kunnen wij u helpen een nieuwe balans in lichaam en geest te creëren en te behouden.

Hart- en vaatziekten
Meer dan ooit is het noodzakelijk om via een holistische wijze te kijken naar hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten staan boven aan de lijst als doodsoorzaak in onze Westerse maatschappij en dragen gigantische medische kosten met zich mee. De triggers zijn vaak, verkeerde leefstijl, te weinig beweging, voedingsproblematiek, stress, emoties, overwerk.

 

Hoe werkt het?hard
Acupunctuur kan helpen om de triggers bij cardiologische patiënten op een goede manier aan te pakken. Door middel van naalden op diverse plekken in het lichaam aan te brengen zal Uw autonome zenuwstelsel weer in balans gebracht worden. U wordt rustiger en leert omgaan met emoties en stress. Het lichaam kan door de acupunctuur beter afvalstoffen kwijt en de circulatie wordt bevorderd. Ook zal er een leefstijl en voedingsadvies gekoppeld zijn aan de behandeling.

Regel is wel dat de cliënt eerst gezien is door een huisarts of cardioloog voordat de acupunctuurbehandelingen plaatsvinden. Ook kunt U normaal doorgaan met medicatie zoals die is voorgeschreven.

 

Bij welke klachten?

 • Stressgevoelige hypertensie
 • Stressgevoelige ritmestoornissen
 • Ritmestoornissen die kunnen optreden in de menopauze
 • Terugbrengen van de balans na een hartinfarct
 • Energie verbeteren bij hartfalen
 • Obesitas

Waar komt het vandaan?
In China beschouwt men het menselijk lichaam als een netwerk van energiebanen (de meridianen). Dat netwerk bevat en vervoert de levensenergie (Qi) door het lichaam, houdt het in stand, voedt het en laat het leven. Dit netwerk verbindt de buitenkant van het lichaam met de binnenkant, de organen. Doordat de meridianen aan de oppervlakte liggen, kan, door massage van de daarop aanwezige energiepunten, de conditie van de inwendige organen worden beïnvloed. Natuurlijk kunnen zo ook klachten worden behandeld die direct met de huid te maken hebben. De TuiNa-technieken zijn gebaseerd op een diepgaand inzicht in en begrip van de anatomische en psychologische kennis van de mens.

 

Hoe werkt het?
TuiNa maakt o.a. gebruik van technieken als wrijven, drukken, kneden, draaien, knijpen en kloppen, waarbij de therapeut zowel zijn vingers, handpalmen, vuisten als ellebogen gebruikt. TuiNamassage heeft ook veel gevarieerde manipulatietechnieken. De keuze van de techniek berust op de oorzaak van de ziekte en de klachten van de cliënt. TuiNa verbetert de gezondheid van zowel de lichaamsstructuur als van het bewegingsapparaat. Het heeft een goede invloed op het zenuwstelsel, zodat de levensenergie door het lichaam stroomt zoals het hoort. Op die manier kan pijn worden bestreden en kan ervoor worden gezorgd dat het bewegingsapparaat normaal functioneert. Daarnaast verbetert TuiNa in belangrijke mate de weerstand van het lichaam. Een TuiNa behandeling heeft daarnaast tot gevolg dat gifstoffen uit het lichaam worden verdreven. TuiNamassage wordt ook vaak toegepast bij kleine kinderen. Bij een kind is tot ongeveer 6 jaar het meridiaansysteem nog niet volledig ontwikkeld. De energiepunten liggen erg dicht bij elkaar zodat die moeilijk afzonderlijk kunnen worden beïnvloed. Vaak kunnen baby’s alleen al via de hand en vingers behandeld worden.

 

Bij welke klachten?
Dit zijn voorbeelden van klachten die behandeld kunnen worden. Als u niet zeker weet of uw klacht eronder valt, kunt u het altijd vragen.

 • Blaasontstekingen
 • Blessures
 • Buikpijn
 • CFS
 • Diarree
 • Gewrichtsklachten
 • Heupklachten
 • Hoge bloeddruk
 • Hoofdpijnen
 • Ischias
 • Lage rugklachten
 • Migraine
 • Menstruatieklachten
 • Maag-Darmklachten
 • Nek-Schouderklachten
 • Nervositeit
 • Overgangsklachten
 • Pijnbestrijding
 • RSI
 • Rugklachten
 • Slapeloosheid
 • Stress
 • Tennisarm
 • Vermoeidheid

Waar komt het vandaan?
Preventieve massage heeft in China een historie van meer dan 2000 jaar. Deze vorm van massage wint niet alleen in Azië aan populariteit. Over de hele wereld worden, naast de wonderbaarlijke effecten op het zenuwstelsel en afweersysteem, de bevordering van de circulatie en het ontspannen van de pezen, ook de ontstekingremmende en pijnstillende werking erkend.

Hoe werkt het?
Naarmate de jaren verstrijken, krijgt iedereen te maken met een vermindering van orgaanfuncties. Vooral voor diegenen die minder bewegen, geldt dat de bloedsomloop nogal traag is. Dit kan leiden tot trombose of arteriosclerose, wat vervolgens weer kan leiden tot hart- en vaataandoeningen. Juist voor mensen die eigenlijk te weinig bewegen is deze vorm van preventieve massage uitermate geschikt om de bloedsomloop door het gehele lichaam te bevorderen. Het losmaken van de spieren en de zenuwen laten ontspannen heeft ook een heilzame werking bij mensen die lijden aan stress of die constant onder grote druk staan. Over de gehele wereld zijn er veel mensen die de nuttige werking van langdurige preventieve massage ondervonden.

Waar komt het vandaan?
Ongeveer 5000 jaar geleden werd in China de basis gelegd voor de huidige voet- en lichaamsreflexzonetherapie in de vorm van drukpunttherapie. Grondlegger van de zonetherapie was William H. Fitzgerald, Amerikaans chirurg, die in 1913 met onderzoek begon naar deze genezingsmethode.

 

Hoe werkt het?
Bij voetreflexologie gaat men er vanuit dat ons hele lichaam terug te vinden is op onze voeten, in de vorm van reflexzones. Reflexzones zijn “gebieden” op de voet die een lichaamsdeel, klier of orgaan weerspiegelen. Door middel van massage van deze reflexzones wordt het lichaam gestimuleerd om ten eerste te ontspannen (homeostase) om van daaruit het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te wenden en afvalstoffen af te voeren. Hierdoor worden blokkades opgeheven en kunnen lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen. Dit heeft ook een zeer gunstige invloed op de psyche, omdat geest en lichaam volgens de Chinese filosofie één zijn.

Er zijn twee verschillende massages: een ontspanningsmassage en een therapeutische massage.

De ontspanningsmassage is een voetmassage van ongeveer 30 tot 45 minuten. Dit wordt gecombineerd met een rustige achtergrondmuziek. Het resultaat van de massage zal in het algemeen als weldadig ervaren worden. Men voelt zich na de massage ontspannen, prettiger en fitter.

De therapeutische massage is een voetreflexmassage die ongeveer 45 - 60 minuten duurt. Tijdens de massage wordt het hele lichaam aangezet om afvalstoffen af te voeren, waardoor blokkades in het lichaam kunnen worden opgeheven. Extra aandacht krijgen de punten die een verbinding hebben met organen, klieren of lichaamsdelen die niet goed functioneren. Hierdoor verminderen en/of verdwijnen over het algemeen de klachten. Er zijn meerdere behandelingen nodig voor een goed resultaat.

Praktijk Mingmen heeft een officieel erkend vakdiploma (3 jarige opleiding) voor Voetreflexzonetherapie.

Bij welke klachten?

 • Burn-out
 • Gespannenheid
 • Geestelijke klachten
 • Hoofdpijn
 • Menstruatieklachten
 • Maag-darmklachten
 • Migraine
 • Nek-schouderklachten
 • Overgangsklachten
 • Rugklachten
 • Stress
 • Vermoeidheid

Daarnaast werkt het ook heel goed als ondersteuning na ziekten of operatie, en als preventie: om in goede balans te blijven en klachten te voorkomen.

Waar komt het vandaan?
In de traditionele Chinese Geneeswijze wordt voeding als een mogelijke factor gezien om het lichamelijk welzijn te verstoren. Het eten van verschillende zaken kan gevolgen hebben op het functioneren van organen en daaraan gekoppelde energetische systemen volgens het principe: “Je bent wat je eet.” Iets dergelijks is tegenwoordig heel herkenbaar in het westen. Denk eens aan onze steeds vaker de kop opstekende voedselallergieën.

 

Hoe werkt het?
In de TCM worden voedingsmiddelen op een bepaalde wijze geclassificeerd en deze classificatie houdt in dat voeding gebruikt kan worden om een eventuele disbalans te herstellen. Dit kan zowel door sommige zaken te verminderen of te verwijderen, maar ook door andere zaken, welke goed voor u zouden zijn, meer te consumeren. U zult tijdens een anamnese dan ook altijd vragen krijgen over wat u zo al eet. Daaraan kàn dan, afhankelijk van uw gesteldheid, een voedingsadvies gekoppeld zitten. Met specifieke voedingsadviezen is het mogelijk het genezingsproces te ondersteunen. Dit is vaak gewenst, soms zelfs noodzakelijk. Dit soort voedingsadviezen zijn nooit algemeen, maar altijd toegespitst op de patiënt, zodat het maximale resultaat uit de gecombineerde therapie behaald kan worden.

Moxa is een techniek waarbij een staafje van het kruid Artemisia tot ontbranding wordt gebracht boven de betreffende punten om deze te stimuleren. Dit wordt gedaan om warmte in het het lichaam te brengen of om een betere energiedoorstroming te krijgen. Middels een moderne moxa-lamp kan ook een heel gebied (bijvoorbeeld de onderrug) behandeld worden tegelijk met de standaard acupunctuur behandeling. Dit is weldadig warm en zeer ontspannend.

Bij Cupping wordt een kop aangebracht op het huidoppervlak. Door de lucht in de kop kortstondig te verwarmen ontstaat een vacuümkracht, ook lokaal op de huid. Het doel hiervan is onder meer het opheffen van pijn. Cupping wordt meestal gecombineerd met acupunctuur en/of GuaSha.

Soms zijn er lichamelijk condities waarbij cupping niet kan of mag.

Praktijk Mingmen zal in alle gevallen eerst beoordelen of U deze vorm van therapie kunt ondergaan.

GuaSha is een techniek waarbij met een stuk ossehoorn of jade over de huid geschraapt wordt. Het doel hiervan is de huid te openen en de doorbloeding van de huid te stimuleren.